Sponsori | Nomnieki

Reizēm grūti saprast, kas pasākumu notikšanai ir svarīgāks – apmeklētāji vai sponsori. Protams, atbilde ir „apmeklētāji”, taču to jūsu sponsoriem un atbalstītājiem nav jāzina un jājūt.

Lai arī parasti visiem patīk pirmie, izšķir vairākus, vienlīdz nozīmīgus sponsorus:

  • Finansiālie atbalstītāji;
  • Mantiskie/organizatoriskie atbalstītāji un partneri;
  • Informatīvie atbalstītāji;

Vieni nopērk jūsu publicitātes risinājumus, citi iesaistās un palīdz jums piesaistīt apmeklētājus, vēl citi padara jūsu pasākumu pilnīgāku un piešķir tam neaizmirstamu garšu.

Mēs pazīstam lielu daļu aktīvi sponsorējošu zīmolu mūsu darbības teritorijā, tādējādi spējam novērtēt sponsoru piesaistes iespējas, atvieglot lieku darbu gan notikuma rīkotājam, gan potenciālajiem sponsoriem piedāvājumu izskatīšanā. Mēs zinām, kāda ir sponsoringa cena. Vienalga, vai tā tiek izteikta naudā vai citos ieguvumos.

Sponsoriem un atbalstītājiem mēs apsolām tikai atbilstošus auditorijas, eksponēšanās un iesaistes risinājumus, tādēļ, ja vēl neesam pazīstami, sāksim ar iepazīšanos. Sazinieties šeit.

 

Sponsoru piesaistīšana

Sponsoru piesaiste var izpausties gan kā klasiskā pārdošana ar aukstajiem zvaniem un prezentāciju tikšanām, gan kā abpusēji izdevīgu un noturīgu attiecību uzturēšana starp divām pusēm – sponsorēšanu pārvaldošo aģentūru un sponsoru. Mēs dodam priekšroku otrajam, un šis modelis sevi gadu gaitā ir pierādījis.

Svarīgi ir zināt, kurš zīmols kādu ieguldījumu var sniegt un kādu tas visdrīzāk sniegs, kad notiek tā sponsorēšanas plānošanas sesijas, kā arī kādu atdevi sponsors sagaida un līdzdalības.

Šajā procesā būtiski zināt visas notikuma iespējas un publicitātes risinājumus, līdz ar to ir vērts apsvērt sponsoru piesaisti integrēti ar teritorijas plānošanu un piepildījumu, kā arī promotēšanu un mediju attiecībām.

Vēl viens būtisks ieņēmumu kanāls ir sponsorēto produktu ekskluzīva tirdzniecība jeb ekskluzivitātes līgumi. Vienošanās ar sponsoru var ietvert gan fiksētu maksājumu, gan citus, abām pusēm un nomniekiem izdevīgus nosacījumus.

 

Sponsorēšanas plānošana

Sponsorēšanas plānošana paredz apzināt pasākuma rīkošanas pozīcijas, kuras vēlams realizēt ar sponsoru un atbalstītāju iesaisti, kā arī tās, kuras var nodot sponsoriem, paturot kontroli par pasākuma norisi.

Atbalstītāju piesaistes mērķis visbiežāk ir nevis gūt peļņu, bet samazināt kādas pozīcijas izmaksas vai padarīt pasākumu apjomīgāku un interesantāku.

Sponsoru ērtībām būtiski izstrādāt sponsorēšanas pozīcijas, norādot katras pozīcijas iesaisti un sagaidāmo atdevi.

 

Nomnieku menedžments

Nomnieku menedžments nodrošinās organizētu pasākuma neskatuves teritorijas iekārtošanu, nomnieku ierašanos un piegādes, darba laika ievērošanu, drošību, kārtību un teritorijas atbrīvošanu, sadarbībā ar notikuma tehnisko vadītāju.

Nelielākos pasākumos šo pozīciju pilda pasākuma tehniskais vadītājs vai tā asistents, savukārt pasākumos ar daudz nomniekiem ir būtiski, ka nomnieku menedžeris kopā ar koordinatoriem – asistentiem pastāvīgi pārrauga nomniekus, operatīvi reaģē uz nepieciešamām izmaiņām vai iespējamiem sarežģījumiem, piemēram, tirdzniecības ierobežojumu pārkāpums, nesaskaņas ar operatīvajiem dienestiem, klientu atsauksmes u.c.

Nomnieku piesaiste un attiecības

Nomnieku, tirdzniecības, atrakciju, pakalpojumu u.tml. vietu veiksmīgai tirdzniecībai jāveic priekšdarbi: tehniskā, organizatoriskā un radošā plānošanu.

Efektīvākā pārdošana notiks, izstrādājot tirdzniecības un nomas nosacījumus, cenu pēc zonējuma un vietas izmēra, nepieciešamā aprīkojuma un citām nomnieku vajadzībām.

Veicot nomnieku piesaisti, var tikt ņemti vērā ierobežojumi attiecībā uz produktu ekskluzivitāti. Savukārt šajā gadījumā būtiski zināt, kuri nomnieki sadarbojas ar konkrētās produkcijas pārstāvi. Mūsu pieredze ļāvusi izveidot un uzturēt datu bāzi ar nomniekiem, kurus varam efektīvi atlasīt un veikt pārrunas, zinot to intereses, kapacitāti un sadarbības vēsturi.

Mūsu partneri – nomnieki – nereti piedalās arī slēgtajos pasākumos, pasākumu rīkotājiem lūdzot piesaistīt atbilstošākos ēdinātājus, bāra operatoru, atrakciju rīkotājus vai citus.

Esam izstrādājuši vienkāršas un sevi pierādījušas formulas nomas cenu aprēķināšanai, ko atzīst gan pasākumu rīkotāji, gan nomnieki.