Publicitāte | Reklāma

Būtiski, rīkojot jebkādu publisku notikumu, ir noteikt tā galveno auditoriju, kas visdrīzāk atnāks un, ja paredzēta biļešu tirdzniecība, maksās par apmeklējumu, turklāt kas vēl būtiskāk – darīs to laicīgi.

Veidojot notikuma reklāmas un publicitātes kampaņu, svarīga ir plānošana, ņemot vērā labo praksi par to, kādos posmos, intensitātē un aktivitāšu veidos dalīt kampaņu, atkarībā no notikuma izziņošanas brīža.

Tikpat būtiski ir analizēt pārdošanas vai intereses rādītājus un salīdzināt tos ar vispārējiem paradumiem notikuma teritorijā konkrētajai auditorijai, lai saprastu, vai, kā un cik daudz ieguldīt papildus vai samazināt budžetu, lai panāktu vēlamo rezultātu vai atsevišķos gadījumos – samazinātu potenciālos zaudējumus.

Šādos brīžos nozīmīgas ir iestrādes un ciešas sadarbības saites ar medijiem, ietekmīgiem zīmoliem un viedokļa līderiem, kas nereti palīdz samazināt izmaksas, iegūt papildus mērķētu publicitāti vai radīt pārdošanas rādītāju uzrāvienu. Šī atsaucība arī atkarīga no veiksmīga balansa starp sponsoru un atbalstītāju apmierinātību un maksimāli zemu pasākuma komercializācijas izpausmi.

Tikpat svarīgi ir pārzināt valsts vai reģiona juridiskās prasības, birokrātiskās iezīmes, piemēram, reklāmas saskaņojumiem, sponsoru integrācijai un citiem nosacījumiem.

Nereti notikumu rīkotāji aizmirst, cik ietekmīga un efektīva ir pareiza notikuma mākslinieku, runātāju vai citu notikuma dalībnieku iesaiste, tos padarot par notikuma vēstnešiem. Jāņem vērā, ka atpazīstamas personas nelabprāt izvēlas iesaistīties notikumu publicitātes veidošanā, jo viņiem par to visbiežāk nemaksā (pat ja mutiski iepriekš ticis atrunāts citādi), un šādos brīžos visu izšķir radošums un pārrunu un pārdošanas spējas.

 

Kampaņu izstrāde un vadīšana

Mēs 2M* zinām, cik būtiska ir maksimāli efektīvas reklāmas izveidošana, pielāgojot to katra medija auditorijai, atskaņošanas laikam vai eksponēšanas vietai, izmēram un ņemot vērā potenciālos ierobežojumus notikuma dalībnieku publicitātes raideros.

Mums nav bijis svešs neliels haoss ar neskaitāmiem reklāmas kanāliem un risinājumiem, formātu pielāgojumiem un tehnisko prasību izmaiņām vai kontaktpersonu maiņu medijos.

Ilgstošs rūdījums pilna servisa reklāmas aģentūrās un no sejas nepazūdošs smaids ir mūsu kampaņu vadītāju obligāti nosacījumi. Tikpat obligāti, cik dizainerim zināt vai visas tehniskās specifikācijas un dizaina aktualitātes un prast to veikli saaudzēt ar klienta pārējo komunikāciju, sadarbības audio un video studiju spēja ierakstīt, filmēt, atrast un samontēt vajadzīgo materiālu „vakar”, kā arī web baneru veidotāja nepagurstošās spējas veidot neskaitāmus baneru izmērus.

Provizoriskās cenas, piemēri:

Veids Cena, EUR
15 web baneru komplekts 145
3 web baneru komplekts 55
Pasākuma afišas radošais dizains 200
Drukas maketu sagatavošana 3 dažādos formātos, izmantojot gatavas afišas dizainu 75
Izmaiņas, papildinājumi dizaina darbos No 5 EUR
Radio reklāmas teksta sastādīšana, ieraksts un audio sagatavošana ar fona mūziku un efektiem 200
Video reklāmas sagatavošana, izmantojot gatavus video un materiālus un dotu saturu 100
Video reklāmas satura sastādīšana, balss ieraksts, montāža ar gataviem video un grafiskiem materiāliem 400