Media relations | Reports

Event report

Foto un video atskaites un reportāžas kvalitatīvā un atbilstošā izpildījumā ne tikai turpinās uzturēt interesi par notikumu labu laiku pēc tā un veicinās pasākuma popularitāti, apmeklētājiem daloties ar attēliem vai atzīmējot sevi pie tiem sociālajos tīklos, kā arī medijiem iegūstot ērtu saturu publikācijām, bet arī noderēs atskaitēm iespējamiem finansiāliem atbalstītājiem, prezentācijām turpmāku pasākumu dalībnieku un partneru piesaistei, vai pašu arhīvam.

Spējam nodrošināt foto un video atskatu vai live-stream, foto un video montāžu un pēcapstrādi, šķirošanu, sagatavošanu publicēšanai.

Mūsu fotogrāfi un video operatori zinās, kad, ko, no kura rakursa drīkst un vislabāk vajag fotografēt vai filmēt. Viņi arī prot iegūt foto vai video, kad rīkotājs to vēlas, bet mākslinieki vai citi viesi to aizlieguši. Izmantojam gan klasiskās profesionālās iekārtas, gan pusprofesionālo tehniku, amatiertehniku, pat spiegošanas iekārtas nepamanāmai notikuma iemūžināšanai, gaisa video un foto un tiešraižu filmēšanu un montāžu sadarbībā ar tehniskajām kompānijām.

 

Mediju attiecības

Mediju attiecības ietver gan pasākuma publicitātes organizēšanu, sākot ar izziņošanas brīdi, sadarbībā ar promotēšanas speciālistu vai komandu, gan sadarbību un partnerattiecības ar medijiem, gan mediju piesaisti un koordinēšanu pasākumā. Būtiska ir arī sadarbība pēc pasākuma.

 

Preses attiecības

Preses attiecībās ietilpst preses aktivitāšu plānošana un izpilde, iekļaujoties kopējā komunikāciju plānā, kā arī operatīvu papildinājumu vai izmaiņu veikšana, ņemot vērā neplānotas izmaiņas vai iespējas pasākuma programmā vai reklāmas aktivitātēs. Pasākumu preses attiecības nav standarta komunikācijas darbības, jo nereti kopējie rezultāti ir neparedzami un prasa izdomu, iespēju izmantošanu, tirgus pārzināšanu un reizēm arī krīzes komunikācijas iemaņas.

Cik būtiski ir pasākumā nodrošināt kvalitatīvu un atbilstošu programmu, tikpat nozīmīgi ir katru, pat nelielu ziņu, padarīt par lielu un pamanāmu komunikāciju, pārzinot katra medija intereses, ierobežojumus, iespējas, darbības principus.

Veiksmīgas publicitātes pamatu veido atziņa, ka jebkuru mediju veido cilvēki, kas ir dažādām interesēm, filozofiju un pieeju.

 

Mediju koordinēšana

Mediju akreditācija un efektīva mediju koordinēšana pasākumā spēj gan stiprināt pasākuma rīkotāju saites ar mediju, gan veidot atbilstošu publicitāti gan pirms, gan pēc pasākuma.

Preses konferences un prezentācijas ir labs veids, kā iegūt papildus publicitāti, pat bez lielas ziņas. Taču jārēķinās, ka žurnālistu, korespondentu, fotogrāfu un operatoru ikdiena ir pārsātināta ar līdzīgiem notikumiem, turklāt mediji bieži vien taupa, līdz ar to arvien lielāks izaicinājums ir noorganizēt preses pasākumu, uz kuru tiešām ieradīsies ietekmīgi, atbilstoši mediji, pēc tam savai auditorijai nododot vēlamo ziņu.

Savukārt lielā, gala notikuma laikā mediju koordinatoram sadarbībā ar tehnisko vadītāju nereti jāierāda vietas, no kurām mediju pārstāvji drīkst uzņemt fotogrāfijas, sekot līdzi tehniskajos raideros norādīto ierobežojumu ievērošanai, tā kā tādi pārkāpumi kā neatļauto mirkļu fotografēšana vai mākslinieka iemūžināšana no neatzīta rakursa vai izmantojot zibspuldzi var pat likt pārtraukt priekšnesumu.

Mediju koordinators organizē un plāno preses konferences pasākuma laikā ar pasākuma viesiem, seko līdzi tās norisei, ievērojot raiderī noteiktās prasības un saskaņojot operatīvas izmaiņas vai papildinājumus ar pasākuma dalībniekiem vai to menedžmentu.