Mākslinieku pirkšana

Talantu pirkšana (talent buying) jeb mākslinieku, runu sniedzēju, prezentētāju u.c. notikuma dalībnieku piesaiste ir industrija ar saviem noteikumiem un ieiešanas nosacījumiem, kuras dalībnieki gan aizsargā savas pozīcijas, gan rūpējas par talantīgo cilvēku un to menedžmenta ienākumiem.

Šī ir sensitīva darbība, ar neskaitāmiem krāpniecības gadījumiem no visām iesaistītajām pusēm, kā dēļ mākslinieki un to pārstāvji kļūst arvien uzmanīgāki. Cenu un sadarbības nosacījumus izšķir kontakti, sadarbības pieredze, atsauksmes un nedaudz arī veiksmes faktors.

Lai uzzinātu par iespējām savam notikumam piesaistīt interesējošos māksliniekus un runātājus vai saņemtu palīdzību šo izmaksu pozīciju plānošanā, kā arī potenciālo pasākuma dalībnieku garā vai īsā saraksta sastādīšanā, sazinieties. Tāpat, ja nepieciešama konsultācija vai atbalsts iespējamo sarežģījumu gadījumā.